Укр | Рус | Eng
Про компанію
Транспорт та вантажі
Каталог компаній
Бюлетень
Інформація
Партнери
Автосервіс
Про видання Реклама у виданні
Перевезення швидкопсувних харчових продуктів

Перевезення швидкопсувних харчових продуктів

   При перевезенні швидкопсувних харчових продуктів автомобільним транспортом в Україні керуються основними вимогами до таких перевезень визначених правилами “перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, що визначають права, обов'язки і відповідальність власників автомобільного транспорту - Перевізників та вантажовідправників і вантажо-одержувачів – Замовників”.
“Ці Правила не регламентують перевезення небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажів, пошти та перевезення вантажів у міжнародному сполученні, оскільки такі перевезення мають свої особливості, що стосуються виконання комплексу вимог при вантажно-розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення та його документального оформлення, а також узгодження таких правил із відповідними компетентними установами”.
Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року N 363
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 р. за N 128/2568
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства транспорту України
від 23 березня 1998 року N 90

 При міжнародних перевезеннях швидкопсувних харчових продуктів необхідно дотримуватися також Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ), що була підписана 01.09.70 р. Україна приєдналася до угоди 02.04.2007 р. Угода набрала чинності для України 25.07.2008 р.

Для ознайомлення наводимо деякі витяги з даної Угоди:

           Договірні сторони, бажаючи поліпшити умови збереження якості швидкопсувних харчових продуктів під час їхнього перевезення, зокрема в рамках міжнародної торгівлі, уважаючи, що поліпшення умов схоронності цих продуктів може сприяти розвиткові торгівлі ними, домовилися про таке:

Глава I
СПЕЦІАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Стаття 1

Під час здійснення міжнародних перевезень швидкопсувних харчових продуктів "ізотермічними транспортними засобами", "льодовниками", "рефрижераторами" або "опалюваними" транспортними засобами можуть називатися лише ті транспортні засоби, які задовольняють визначення і норми, зазначені в додатку 1 до цієї Угоди.

Стаття 2

Договірні сторони вживають необхідних заходів для забезпечення того, щоб транспортні засоби, зазначені в статті 1 цієї Угоди, оглядалися і перевірялися на підставі положень доповнень 1, 2, 3 та 4 додатка 1 до цієї Угоди. Кожна Договірна сторона визнає дійсність свідоцтв про відповідність, виданих відповідно до пункту 4 доповнення 1 до додатка 1 до цієї Угоди компетентним органом іншої Договірної сторони. Кожна Договірна сторона може визнавати дійсність свідоцтв про відповідність, виданих з дотриманням умов, передбачених у доповненнях 1 й 2 до додатка 1 до цієї Угоди, компетентним органом держави, що не є Договірною стороною.

Глава II
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ДЕЯКИХ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Додаток 1

        ВИЗНАЧЕННЯ ТА НОРМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (вагони, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, контейнери та інші аналогічні транспортні засоби) ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ШВИДКОПСУВНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

1. Ізотермічний транспортний засіб. Транспортний засіб, кузов (у випадку транспортних засобів-цистерн під "кузовом" у цьому визначенні мається на увазі сама цистерна) якого складається з термоізоляційних стінок, у тому числі дверей, підлоги та даху, що дозволяють обмежувати теплообмін між внутрішньою та зовнішньою поверхнею кузова таким чином, щоб за загальним коефіцієнтом теплопередачі (коефіцієнт K) транспортний засіб міг бути віднесений до однієї з наведених нижче двох категорій:

IN Звичайний ізотермічний транспортний засіб, що характеризується коефіцієнтом K, який не перевищує 0,70 Вт/м2.K;

IR Ізотермічний транспортний засіб з посиленою ізоляцією, що харак-теризується коефіцієнтом K, який не перевищує 0,40 Вт/м2.K; наявністю стінок завтовшки не менше 45 мм, якщо йдеться про транспортні засоби завширшки більше 2,50 м.
Однак ця друга умова не є обов'язковою для транспортних засобів, спроек-тованих до дати набрання чинності цією поправкою (Датою набрання чинності цією поправкою є 15 травня 1991 року) і виготовлених до цієї дати або протягом тримісячного періоду після цієї дати.
Визначення коефіцієнта K й опис методу його вимірювання наведено в доповненні 2 до цього додатка.

2. Транспортний засіб-льодовник. Ізотермічний транспортний засіб, що за допомогою джерела холоду (природного льоду з додаванням або без додавання солі; евтектичних плит, сухого льоду з пристроєм, що дозволяє регулювати його сублімацію, чи без такого; зріджених газів з пристроєм для регулювання випаровування чи без такого і т. д.), який не є механічною або "абсорбійною" установкою, дозволяє знижувати температуру всередині порожнього кузова та підтримувати її потім при середній зовнішній температурі +30° C:
- на рівні не більше +7° C для класу A,
- на рівні не більше -10° C для класу B,
- на рівні не більше -20° C для класу C,
- на рівні не більше 0° C для класу D,
з використанням відповідних холодильних агентів і відповідного обладнання. Такий транспортний засіб повинен мати одне чи кілька відділень, посудин або резервуарів для холодильного агента. Це обладнання:
- повинно бути влаштоване таким чином, щоб можна було робити ззовні його завантаження чи довантаження: та
- мати об'єм, який відповідає приписам пункту 34 доповнення 2 до додатка 1.
Коефіцієнт K транспортних засобів класів B та C в кожному випадку не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2.K.

3. Транспортний засіб-рефрижератор. Ізотермічний транспортний засіб, що має індивідуальну чи спільну для кількох транспортних одиниць холодильну установку (механічний компресорний агрегат, абсорбційна установка і т. д.), що дозволяє при середній зовнішній температурі +30° C знижувати температуру всередині порожнього кузова і потім постійно підтримувати її таким чином:
- Для класів A, B та C з будь-яким заданим фактично постійним рівнем температури ti відповідно до норм, установлених для трьох класів:
Клас A. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між ±12° C і 0° C включно.
Клас B. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між +12° C і -10° C включно.
Клас C. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti може вибиратися між +12° C і -20° C включно.
- Для класів D, E та F з визначеним практично постійним рівнем температури ti відповідно до норм, що наведено нижче, установлених для трьох класів:
Клас D. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує 0° C.
Клас E. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує -10° C.
Клас F. Транспортний засіб-рефрижератор, що має таку холодильну установку, при якій ti не перевищує -20° C. Коефіцієнт K транспортних засобів класів B, C, E та F у кожному випадку не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2.K.

4. Опалюваний транспортний засіб. Ізотермічний транспортний засіб, який має опалювальну установку, що дозволяє підвищувати температуру всередині порожнього кузова і потім підтримувати її без додаткового надходження тепла протягом щонайменше 12 годин на практично постійному рівні не нижче +12° C при такій середній зовнішній температурі для обох класів:
Клас A. Опалюваний транспортний засіб при середній зовнішній температурі -10 C.
Клас B. Опалюваний транспортний засіб при середній зовнішній температурі -20 C.
Коефіцієнт K транспортних засобів класу B не повинен перевищувати 0,40 Вт/м2.K.
5. Перехідні положення. Протягом трирічного періоду починаючи з дати набрання чинності цією Угодою відповідно до положень пункту 1 її статті 11 загальний коефіцієнт теплопередачі (коефіцієнт K) транспортних засобів, що в цей момент уже знаходилися в експлуатації, може становити не більше:
- 0,90 Вт/м2.K для ізотермічних транспортних засобів категорії IN, транспортних засобів-льодовників класу A, усіх транспортних засобів-рефрижераторів та опалюваних транспортних засобів класу A; та
- 0,60 Вт/м2.K для транспортних засобів-льодовників класів B й C та опалюваних транспортних засобів класу B.
Крім того, після закінчення зазначеного в першому абзаці цього пункту трирічного періоду й до моменту остаточного зняття транспортного засобу з експлуатації коефіцієнт K зазначених транспортних засобів-рефрижераторів класів B, C, E та F може складати не більше 0,70 Вт/м2.K.
Однак ці тимчасові положення не повинні слугувати перешкодою для застосування будь-яких суворіших правил, установлених у деяких державах для транспортних засобів, зареєстрованих на їхній власній території.
 Дивіться також:
Правила виклику бригад швидкої медичної допомоги

Правила виклику бригад швидкої медичної допомоги

Транспортно-комунікаційні коридори України: що було, що є, що має бути

Транспортно-комунікаційні коридори України: що було, що є, що має бути

Транслітерація української мови латиницею

Транслітерація української мови латиницею

©2002-2021 ПЕРЕВІЗНИК®. Всі права захищені