УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОВИМИ РОБОТАМИ: НОВИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ, КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ

Soft.Farm - комплексне IT рішення для агровиробників, яке дозволяє об'єднати дані з інших систем у єдиний формат, створити аналітичну систему сільськогосподарської діяльності для прийняття управлінських рішень.

Використання GPS - моніторингу в сільському господарстві є дуже ефективним. Прямий контроль пересувань і витрат пального допомагає виключити нецільове використання машин і зливання палива, а також дає можливість звести до мінімуму невиробничі простої техніки та низьку результативність її роботи. Крім цього системи GPS-моніторингу включають у себе формування баз даних за обробленими гектарами, розподілом пального на переїзди та роботи, надають інформацію про виконання робіт у розрізі агрооперацій, полів, техніки, механізаторів і дають можливість впроваджувати точне землеробство.

Донедавна в системі Soft.Farm існував єдиний класичний метод, який давав змогу вручну розраховувати кількість оброблених гектарів. Але команда Soft.Farm розробила інноваційну концепцію автоматичного закриття виконаних польових робіт, яка має сучасну візуалізацію і відображає звичне планування в графічному вигляді.

Функція «Агроплан» - це частина планування і виконання польових робіт на підставі даних GPS-моніторингу техніки від різних інтеграторів GPS-обладнання в одній системі. Система надає доступ до інформації з таких платформ, як Wialon Hosting, Wialon local, Wialon Pro, SKT Globus, Контроль Плюс, DozoR, FortMonitor, AutoGRAPH, Teletrack, Agrirouter або John Deere та допомагає розкрити всі можливості моніторингу. Основна ідея нового функціоналу полягає в створенні сучасного автоматизованого робочого місця обліковця зі зрозумілою візуалізацією польових робіт і їхнім спрощеним автоматичним закриттям. Система бере всі треки техніки за зміну, розбиває їх на роботи, переїзди, стоянки й автоматично створює польові роботи за ключовою операцією, машиною, геозоною тощо відповідно до агротехнічних вимог обробітку ґрунту.

«Агроплан» дає можливість додавати в планування будь-які операції та терміни їхнього виконання із зазначенням геозони або декількох геозон. Коли трактор буде перетинати ці ділянки в поставлені терміни, після закінчення зміни автоматично створиться наряд на вже заплановану операцію. Під час додавання техоперації можна вказати ширину навісного обладнання й тоді кількість виконаних гектарів буде розраховуватися в режимі онлайн.

Також у системі є функція автоматичного закриття поля. Вона коригує похибки GPS-сигналу та дає змогу закрити поле на 100 %. При цьому система розподіляє оброблені гектари між механізаторами, які брали участь в обробці поля. У результаті формується повний звіт за зміну, на підставі якого створюється наряд на польову роботу з відображенням усієї зведеної інформації, у тому числі треків техніки.

Концепція автоматичного закриття польових робіт дає можливість контролювати виконання технологічних операцій, фіксувати можливі відхилення під час польових робіт і виключити забування їхнього закриття, тобто людський чинник. Оперативне відображення інформації в системі, допомагає контролювати весь процес і приймати своєчасні управлінські рішення.

Більше інформації про комплексне IT рішення для агровиробників на сайті www.soft.farm/uk/news