ЗНАТИ, ВМІТИ, ВРЯТУВАТИ! КРОКУЄМО ДО БЕЗПЕЧНОЇ КРАЇНИ

Життя та здоров’я людини – найвища цінність. Їх збереження – найприорітетніше завдання будь-якого суспільства.
Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України в особі ВП «Київської міжрегіональної
філії» УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України в межах компетенції та керуючись чинним законодавством України проводить підготовку з домедичної допомоги для осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні вміти надавати домедичну допомогу. Відповідно до підпункту 4) п. 1 ст. 1 Закону
України «Про екстрену медичну допомогу», домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на порятунок та збереження життя людини у невідкладному стані, мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування, збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.
Згідно з положеннями ст.12 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» особами, які зобов’язані надавати домедичну допомогу людині у невідкладному стані, є: рятувальники аварійно-рятувальних служб, працівники державної пожежної охорони, поліцейські, фармацевтичні працівники, провідники пасажирських вагонів,
бортпровідники та інші особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги.
Пункт 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт» визначає, що водії допускаються до роботи за умови проходження періодичного навчання методам надання домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії (Стаття 18 Розділу ІІІ Закону України «Про охорону праці»).
Відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.1997 №339 «Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів» медична підготовка водіїв транспортних засобів проводиться на підставі та на виконання ст. 48 Закону України «Про дорожній рух».
Підготовка та підвищення кваліфікації проводяться з метою набуття особами, які згідно зі своїми службовими обов’язками зобов’язані надавати домедичну допомогу, знань та практичних навичок з надання такої допомоги особам, які перебувають у невідкладному стані.
Направлення осіб для проходження підготовки здійснюється протягом трьох місяців з моменту призначення на посаду. Особі, яка відний іспит, видається посвідчення, строк дії якого становить п’ять років. Підвищення кваліфікації проводиться один раз на п’ять років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 №1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу».
Програма підготовки розрахована на немедичних працівників, професійна діяльність яких не передбачає ризику отримання травматичних пошкоджень, отруєнь: офісні працівники, працівники сфери послуг, викладачі та інше; а також немедичних працівників, професійні обов’язки яких пов’язані з наданням домедичної допомоги (зокрема
водії транспортних засобів), відповідно до наказу МОЗ України від 29.03.2017 № 346.
Програма відповідає стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми BLS (basic life support) – основи підтримки життя (базисна допомога): практичні прийоми надання екстреної медичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних розладах.
Програма передбачає теоретичну та практичну підготовку. Програма теоретичного курсу охоплює: поняття про невідкладний стан людини, визначення ознак зупинки серця, порушення дихання, правила дотримання власної безпеки, виклику бригади швидкої медичної допомоги та рятувальників, порядок надання домедичної допомоги
при зупинці серця та порушенні дихання.
Завданням практичних занять є освоєння і закріплення знань, отриманих на теоретичному курсі, оволодіння практичними навичками проведення серцево-легеневої реанімації дорослим, відновлення прохідності дихальних шляхів, вміння користуватися засобами, що входять до аптечок, а також автоматичним зовнішнім дефібрилятором.
Обсяг отриманих знань після завершення програми:
1) правила огляду місця події; правила дотримання власної безпеки під час надання домедичної допомоги;
2) методи оцінки ознак життя у постраждалих з раптовою зупинкою серця;
3) правила виклику екстреної медичної допомоги, правила спілкування з диспетчером;
4) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих;
5) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дітей;
6) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора;
7) ознаки обструкції верхніх дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;
8) алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;
9) ознаки гострого інфаркту міокарда та інсульту, принципи надання допомоги.
Курс домедичної підготовки також може включати індивідуальні програми, розроблені з урахуванням специфіки діяльності та умов праці замовника. Індивідуальні програми розробляються з використанням алгоритмів базової підтримки життя та порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, визначених наказом
МОЗ України від16.06.2014 № 398.
Щоб отримати посвідчення про проходження курсу навчання, після завершення теоретичної частини курсу слухач повинен обов’язково пройти теоретичний тест, а після закінчення практичної частини – успішно скласти практичний екзамен.
По завершенню підготовки слухачі отримують Посвідчення, дані про які вносяться до електронної бази даних. Також незалежно від специфіки діяльності слухачі отримують ілюстровану Пам’ятку-розкладку з надання домедичної допомоги формату А6, яку зручно носити із собою, або додати до автомобільної аптечки, якщо Ви водій.
Курси проводять сертифіковані тренери, які мають великий практичний досвід роботи.
Дізнатися більше про курс з домедичної допомоги та заповнити заявку можна на сайті Київської міжрегіональної філії ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України
https:// medtransvp.com.ua/у розділі «Навчання».